ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง บน 4382 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
21 ม.ค. 2562
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก มีฝาปิดและล้อเลือน พร้อมสกรีน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร (สีนำเงิน สีเขียว สีเหลือง) จำนวน 70 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
18 ม.ค. 2562
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3691
18 ม.ค. 2562
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
18 ม.ค. 2562
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์พระบรมฉายาลักษณ์ ติดอะคริลิค หนา 3 มิล ขนาด 120*240 ซม. ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
11 ม.ค. 2562
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
11 ม.ค. 2562
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้และวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
11 ม.ค. 2562
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์สแตนเลสต้มน้ำร้อน จำนวน 1 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
10 ม.ค. 2562
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
10 ม.ค. 2562
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าหมาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
10 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85