ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
08 มี.ค. 2561
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป่าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
08 มี.ค. 2561
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
07 มี.ค. 2561
614 ประกาศผู้ชนะการเเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง จำนวน 2 ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
05 มี.ค. 2561
615 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
05 มี.ค. 2561
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
28 ก.พ. 2561
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการขนย้าย จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่่งปฏิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
28 ก.พ. 2561
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏฺิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
28 ก.พ. 2561
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4 จำนวน 3 ลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
28 ก.พ. 2561
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคูลเลอร์น้ำสแตนเลส จำนวน 3 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3714
20 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85