ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1746
21 ก.ย. 2564
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ล้อและยางรถยนต์) จำนนวน 4 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
1729
21 ก.ย. 2564
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1754
20 ก.ย. 2564
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1732
20 ก.ย. 2564
35 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
1759
08 ก.ย. 2564
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางสายบ้่านบนไร่ หมู่ที่ 1 - บ้นหอนงจิก หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
1738
06 ก.ย. 2564
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต้่ำกว่า 110 กิโลกวัตต์ ขันเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1774
24 ส.ค. 2564
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ เลขทะเบียน บน-4382 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
1750
24 ส.ค. 2564
39 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายบนไร่-แม่เจื้อ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1787
17 ส.ค. 2564
40 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ รายนางนวล ชูแสงศรี ดาวน์โหลดเอกสาร
1783
13 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85