ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
831 ผลการสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3753
04 พ.ย. 2550
832 สอบราคาจ้างประเภทประปา ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3768
17 ต.ค. 2550
833 สอบราคาซื้อประเภทจ่ายขาดเงินสะสม (ลูกพันธุ์ปลากะพงและอุปกรณ์เพาะเลี้ยง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3788
31 ส.ค. 2550
834 สอบราคาจ้างประเภทถนน ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3744
01 ส.ค. 2550
835 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3752
03 ก.ค. 2550
836 รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3746
03 ก.ค. 2550
837 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเขื่อน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3747
13 มิ.ย. 2550
838 สอบราคาซื้อประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน (คอมพิวเตอร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
3748
17 พ.ค. 2550
839 สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร คสล.เพื่อเป็นศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3769
23 เม.ย. 2550
840 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
3768
20 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| 84 |85