ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1739
28 เม.ย. 2564
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่ง จัดสถานที่ในการจัดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
19 เม.ย. 2564
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3644
09 เม.ย. 2564
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอนของโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ตำบลตะเคียนทอง ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3636
09 เม.ย. 2564
65 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
3627
05 เม.ย. 2564
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 5 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
05 เม.ย. 2564
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อดูแลระบบประปาเพื่อการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
01 เม.ย. 2564
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1จำนวน 1 เครื่่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3706
08 มี.ค. 2564
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3633
08 มี.ค. 2564
70 ปรุะกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งป้ายเขตหมู่บ้าน ป้ายชื่อซอย เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนนภายในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3660
04 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85