ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3644
18 มิ.ย. 2561
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนหินคลุก ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
15 มิ.ย. 2561
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดยุง จำนวน 300 กระป๋อง และยาทากันยุง จำนวน 1,600 ซอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
12 มิ.ย. 2561
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ยี่ห้อ HINO เลขทะเบียน 82-5445 จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
12 มิ.ย. 2561
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ หมู่ที่ 3 จำนวน 62 ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
08 มิ.ย. 2561
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงพร้อมตู้เก็บถังดับเพลิงพร้อมติดตั้ง จำนวน 14 ชุด เติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 3 ถัง และเติมน้ำยาถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3809
06 มิ.ย. 2561
557 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
04 มิ.ย. 2561
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
30 พ.ค. 2561
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับการขนย้าย จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่่งปฏิกูลในเขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
30 พ.ค. 2561
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประกาศนียบัตร จำนวน 52 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
30 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85