ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
08 พ.ย. 2561
452 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
05 พ.ย. 2561
453 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
01 พ.ย. 2561
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในขตตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
01 พ.ย. 2561
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาเพื่อเกษตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
01 พ.ย. 2561
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
01 พ.ย. 2561
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
31 ต.ค. 2561
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
31 ต.ค. 2561
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
31 ต.ค. 2561
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
31 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85