ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านผู้ใหญ่ธรรม - ง่ามยวน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
1772
15 ก.ค. 2564
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยง่ามยวน - ซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764
15 ก.ค. 2564
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กพ.7735 สุราษฎร์ธานี และตรวจเช็คสภาพตามระยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
1783
09 ก.ค. 2564
54 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
1821
05 ก.ค. 2564
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบางมะตอยสำเร็จรปบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
3604
28 มิ.ย. 2564
56 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนสายบ้านนายมนัส หมู่ที่ 3 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1742
18 มิ.ย. 2564
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายประมง หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3620
11 มิ.ย. 2564
58 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ๋อมแซมถนนลาดยางแดสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านดอนเค็จ-บ้านเฉงอะ (ดอนโตนด-ตลาดเฉงอะ) หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1746
11 มิ.ย. 2564
59 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดอนเค็จ หมู่ที 2 วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1744
09 มิ.ย. 2564
60 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลองเฉงอะ หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
1743
31 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85