ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยว ป่าในเมือง โดยกอ่สร้างจุดชมวิวหอดูนก ขนาด ๖.๓๐ เมตร ยาว ๙.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชั้น
 
     
รายละเอียด :

                                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง 

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยว ป่าในเมือง โดยกอ่สร้างจุดชมวิวหอดูนก ขนาด ๖.๓๐ เมตร ยาว ๙.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2565   :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน