ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
25 มิ.ย. 2561
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
25 มิ.ย. 2561
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กพ 7735 สุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
25 มิ.ย. 2561
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ (บันไดอลูมิเนียม 9 ขั้น เครื่องมือดึงสายไฟ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
25 มิ.ย. 2561
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
21 มิ.ย. 2561
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เช่น เข่งพลาสติก ถุงดำ รองเท้าบู๊ท สำหรับโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
20 มิ.ย. 2561
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาวัสดุอุปกรณ์ เช่น เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง จ้างผูกผ้า จ้างทำดอกไม้ประดับโพเดี่ยมโต๊ะรับแขกและโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในโครงการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
20 มิ.ย. 2561
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ประกอบการดำเนินโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ (จัดทำบันไดไม้ สะพานไม้ ทำคอกไม้กั้นต้้นไม้พร้อมทาสี) ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
20 มิ.ย. 2561
549 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
20 มิ.ย. 2561
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช้ในการจัดงานและเปิดโครงการตามโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
18 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85