ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
12 ก.พ. 2562
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
12 ก.พ. 2562
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟฟ้าถนนแบบ LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 30 ชุด และชุดโคมไฟฟ้าถนน ขนาด 2*18 วัตต์ (LED) จำนวน 20 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
12 ก.พ. 2562
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
06 ก.พ. 2562
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3678
06 ก.พ. 2562
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
06 ก.พ. 2562
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
06 ก.พ. 2562
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
01 ก.พ. 2562
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
01 ก.พ. 2562
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3671
01 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85