ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
28 พ.ย. 2561
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บ ขนย้าย ขยะมูลฝอย ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
28 พ.ย. 2561
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
28 พ.ย. 2561
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ขนาด 40*120 จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
23 พ.ย. 2561
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเพณีพื้นบ้านตำบลท่าทอง (เรือพาย 8 ฝีพาย) ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
20 พ.ย. 2561
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
19 พ.ย. 2561
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
15 พ.ย. 2561
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 3 เครื่อง
3677
13 พ.ย. 2561
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
13 พ.ย. 2561
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลแสดงเขตทางสาธารณะและห้ามบุกรุกทางสาธารณะประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85