ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
01 พ.ค. 2562
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
3687
30 เม.ย. 2562
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
29 เม.ย. 2562
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
29 เม.ย. 2562
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
29 เม.ย. 2562
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3684
29 เม.ย. 2562
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน จำนวน 4 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
24 เม.ย. 2562
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงชาติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
24 เม.ย. 2562
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
18 เม.ย. 2562
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรา จำนวน 6 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85