ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
05 ต.ค. 2560
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
05 ต.ค. 2560
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
3885
04 ต.ค. 2560
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
02 ต.ค. 2560
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องโทรสาร รุ่น KX-MB2025CX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3688
02 ต.ค. 2560
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สี/ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
02 ต.ค. 2560
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต. ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
02 ต.ค. 2560
718 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทิ้งและทำลายขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3664
02 ต.ค. 2560
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง รหัส 416/49/0016 หรือ 416/58/0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
27 ก.ย. 2560
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
27 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| 72 |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85