ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
791 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่อบรมและสถานที่ประมูลและเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครง ดาวน์โหลดเอกสาร
3820
22 เม.ย. 2553
792 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างและบุกเบิกถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3897
29 มี.ค. 2553
793 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3834
29 มี.ค. 2553
794 ประกาศสองราคาจ้างเหมาก่อสร้างและบุกเบิกถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3888
23 มี.ค. 2553
795 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคูระบายน้ำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
3869
17 ก.พ. 2553
796 ประกาศผลสอบการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ พร้อมตู้ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
3970
23 มิ.ย. 2552
797 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ พร้อมตู้ควบคุมการเปิด-ปิด อัตโนมัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
3926
23 มิ.ย. 2552
798 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิดหลอดฟลูออเรสเซนต์คู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3927
03 มิ.ย. 2552
799 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินริมคูน้ำสายอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว – อ่างเก็บน้ำคลองวัว หมู่ที่ 1 (ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
3852
22 ม.ค. 2552
800 ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง บุกเบิก และปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3817
19 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| 80 |81| |82| |83| |84| |85