ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3654
28 พ.ค. 2561
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเค็จ หมู่ที่ 2 จำนวน 73 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
25 พ.ค. 2561
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดกิ่งไม้และเถาวัลย์ บริเวณแนวสายไฟฟ้าสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3645
25 พ.ค. 2561
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์วิถีชุมชนชายเลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3666
24 พ.ค. 2561
565 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินเลียบริมถนน 2 ข้าง สายดอนเค็จ - ดอนชะอม - ดอนโตนด หมู่ที่ 2,4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
23 พ.ค. 2561
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 90x45x180 ซม. ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
23 พ.ค. 2561
567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
22 พ.ค. 2561
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
21 พ.ค. 2561
569 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3653
17 พ.ค. 2561
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
16 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85