ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่น้อยว่า 0.8 แรงม้า (เครื่อง 2 จังหวะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
22 เม.ย. 2563
152 ประกาศกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3716
16 เม.ย. 2563
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ ขนาดบรรจุ 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 10 แกลลอน ดาวน์โหลดเอกสาร
3756
14 เม.ย. 2563
154 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 3-6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
13 เม.ย. 2563
155 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 3-6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3689
08 เม.ย. 2563
156 ประกาศรู้ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
04 เม.ย. 2563
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ-ปากคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3680
01 เม.ย. 2563
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายกา ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
27 มี.ค. 2563
159 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 3-6 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3694
23 มี.ค. 2563
160 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเทียบเรือ-ปากคลองเฉงอะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
20 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85