ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.สายคูเมนสายกลาง - บ่อหินบ่อดินสอ - ฝายกักเก็บน้ำทุ่งขิง หมู่ที่ 2,3,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3645
01 ก.พ. 2561
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3645
31 ม.ค. 2561
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลของ อบต.ตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
31 ม.ค. 2561
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1x2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
31 ม.ค. 2561
635 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ คสล.สายฝายคลองดอนชะอม - บ่อหินบ่อดินสอ - ฝายกักเก็บน้ำทุ่งขิง หมู่ที่ 2,3,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3643
30 ม.ค. 2561
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 10 รายการ
3652
29 ม.ค. 2561
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยาย(โพเดี่ยม)ชนิดไม้ ขนาดไม่น้อยกว่า 75x55x110 ซม. จำนวน 1 แท่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
29 ม.ค. 2561
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแท่นบรรยาย(โพเดี่ยม)ชนิดไม้ (เล็ก) จำนวน 1 แท่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3658
29 ม.ค. 2561
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านนางราตรี-ทางหลวง สาย 401 และปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านดอนโตนด -เฉงอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3661
25 ม.ค. 2561
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3663
24 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85