ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
04 มี.ค. 2562
342 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3692
04 มี.ค. 2562
343 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3682
04 มี.ค. 2562
344 ประกาศ กำหนดตวจรับงานจ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.จุดบ้านนายสง่า หมู่ที่ 7 - บ้านนายประนุท หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
04 มี.ค. 2562
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
04 มี.ค. 2562
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
04 มี.ค. 2562
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะสายต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
04 มี.ค. 2562
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
04 มี.ค. 2562
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 3 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
04 มี.ค. 2562
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3676
04 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85