ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
741 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3643
02 มิ.ย. 2560
742 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560
3652
31 พ.ค. 2560
743 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
28 เม.ย. 2560
744 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3649
31 มี.ค. 2560
745 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3690
30 มี.ค. 2560
746 ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3644
30 มี.ค. 2560
747 ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่่อนป้องกันตลิ่่งพังจุดคูเมนสหกรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3701
13 มี.ค. 2560
748 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบอัดท้าย กำลัดสูงสุดไม่น้อยกว่า 210 แรงม้า จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3634
01 มี.ค. 2560
749 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมพาพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง วันที่ 28 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
28 ก.พ. 2560
750 ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
3651
01 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85