ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยางถนนสายดอนเค็จ-สะพานดอนชะอม (ช่วงหน้าโรงเรียนวัดนกรประสาท) หมุ่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
3675
03 เม.ย. 2562
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมในเขตตำบลตะเคียนทอง ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
02 เม.ย. 2562
303 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
01 เม.ย. 2562
304 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 3 4 5 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
01 เม.ย. 2562
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทิ้งและทำลายขยะสิ่งปฏิกูลขององค์การบริการส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3681
27 มี.ค. 2562
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเก็บขนย้ายขยะมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
27 มี.ค. 2562
307 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
3674
26 มี.ค. 2562
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน สายดอนเค็จ - วัดแสงประดิษฐ์ โดยทำการขยายไหล่ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายดอนเค็จ - ดอนกลาง หมู่ที่ 2 ช่วงที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
22 มี.ค. 2562
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
3683
22 มี.ค. 2562
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมถนนหินคลุก จำนวน 9 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
22 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85