ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายกระดานอัดสำหรับทำเป็นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 3 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
18 ก.พ. 2562
362 เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3695
15 ก.พ. 2562
363 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
3699
15 ก.พ. 2562
364 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้า 6 ล้อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
15 ก.พ. 2562
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3670
15 ก.พ. 2562
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
3679
15 ก.พ. 2562
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 บอร์ด พร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
3669
15 ก.พ. 2562
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
3672
15 ก.พ. 2562
369 กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแม่เจื้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
3677
14 ก.พ. 2562
370 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
3686
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85