ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาอ่วม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
13 พ.ย. 2560
682 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาหวาด หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3662
09 พ.ย. 2560
683 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาอ่วม หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
3647
09 พ.ย. 2560
684 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
09 พ.ย. 2560
685 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
3667
08 พ.ย. 2560
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร เทพยวรางกูร
3659
07 พ.ย. 2560
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 30 ถัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
07 พ.ย. 2560
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
3656
06 พ.ย. 2560
689 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
06 พ.ย. 2560
690 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุและแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
03 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| 69 |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85