ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ม.ค. 2563
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ไหล่ทางรางวีและวางท่อระบายน้ำพร้อมรางยูชุมชนข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ม.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 ม.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายดอนเค็จ-วัดแสงประดิษฐ์ หมู่ที่ 2,3,4,5,6 ตำบลตะเคียนทอง และหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทองใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ม.ค. 2563
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 พ.ย. 2562
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอก และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 1 2 และ 7 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
27 พ.ย. 2562
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ เลขทะเบียน 82-6364 สฎ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 พ.ย. 2562
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม เพิ่มเติมระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ 1-7 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66