ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ป่าในเมือง โดยก่อสร้างจุดชมวิวหอดูนก ขนาด 6.30 เมตร ยาว 9.30 เมตร จำนวน 4 ชั้น องค์การบริหารส่ว ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-6364 สุราษฎร์ธา ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 มิ.ย. 2565
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอย 20 ก.ก. จำนวน 100 ถุง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 มิ.ย. 2565
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างพัมนาแหล่งท่องเที่ยว ป่าในเมือง โดยกอ่สร้างจุดชมวิวหอดูนก ขนาด ๖.๓๐ เมตร ยาว ๙.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ชั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
09 มิ.ย. 2565
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2565 และแบบแปลน จำนวน 37 เล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 มิ.ย. 2565
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณนิคมสหกรณ์ หมุ่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
27 พ.ค. 2565
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 พ.ค. 2565
8 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ป่าในเมือง โดยก่อสร้างจุดชมวิวหอดูนก ขนาด 6.30 เมตร ยาว 9.30 เมตร จำนวน 4 ชั้น หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 พ.ค. 2565
9 กำหนดตรวจรับงานจ้างโีครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63007 หมู่บ้านกะแดะแจะ,เฉงอะ,ง่ามยวน,คลองกะแดะแจะ หมู่ที่ 3,4,5,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 พ.ค. 2565
10 ประกาศ กำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สฎ.ถ.63011 หมุ่บ้านกะแดะแจะ เฉงอะ ง่ามยวน หมุ่ที่ 3 4 5 ตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85