ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 เม.ย. 2565
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 เม.ย. 2565
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
17 มี.ค. 2565
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
1777
15 พ.ย. 2564
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ส.ค. 2564
6 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1795
26 ส.ค. 2564
7 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3740
20 เม.ย. 2564
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
3730
01 เม.ย. 2564
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
3708
15 ม.ค. 2564
10 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
06 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7