ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ตะเคียนทอง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1782
22 ต.ค. 2564
2 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1756
22 ต.ค. 2564
3 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1763
22 ต.ค. 2564
4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1762
22 ต.ค. 2564
5 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1759
22 ต.ค. 2564
6 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1762
22 ต.ค. 2564
7 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1764
22 ต.ค. 2564
8 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 (ส.ถ.4/4) ดาวน์โหลดเอกสาร
1766
22 ต.ค. 2564
9 ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง (ผ.ถ. 4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
1766
22 ต.ค. 2564
10 ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/5) ดาวน์โหลดเอกสาร
1772
22 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2