ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง (ผ.ถ. 5/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 พ.ย. 2564
2 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง (ส.ถ. 5/8) ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 พ.ย. 2564
3 สรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 พ.ย. 2564
4 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
141
28 พ.ย. 2564
5 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 1 (หมู่ที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
148
28 พ.ย. 2564
6 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 2 (หมู่ที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
140
28 พ.ย. 2564
7 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 3 (หมู่ที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 พ.ย. 2564
8 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 4 (หมู่ที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 พ.ย. 2564
9 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 5 (หมู่ที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 พ.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เขตเลือกตั้งที่ 6 (หมู่ที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3