พนักงานส่วนตำบลดีเด่น
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 อยู่ในระดับดีเด่น (ร้อยละ 90 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดเอกสาร
1891
07 เม.ย. 2564
2 รายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบการประเมินครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1891
07 เม.ย. 2564
3 รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1902
06 ต.ค. 2563
4 รายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1900
06 ต.ค. 2563
5 รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1987
08 เม.ย. 2563
6 รายชื่อพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1993
19 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1