ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 เม.ย. 2565
2 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 ต.ค. 2564
3 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
3739
20 เม.ย. 2564
4 ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับองค์กร) ดาวน์โหลดเอกสาร
3685
30 ต.ค. 2563
5 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
3673
20 ต.ค. 2563
6 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3648
09 ต.ค. 2563
7 ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3655
08 ต.ค. 2563
8 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3790
28 ก.ย. 2563
9 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3716
12 ก.ย. 2562
10 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3747
03 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2