ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
3652
20 เม.ย. 2564
2 ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับองค์กร) ดาวน์โหลดเอกสาร
3603
30 ต.ค. 2563
3 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) ดาวน์โหลดเอกสาร
3590
20 ต.ค. 2563
4 รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3582
09 ต.ค. 2563
5 ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
3574
08 ต.ค. 2563
6 รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3659
28 ก.ย. 2563
7 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3641
12 ก.ย. 2562
8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3657
03 ก.ย. 2562
9 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3721
04 ก.ย. 2561
10 นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3650
11 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1