คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานจำนวนผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมกราคม 2562 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มี.ค. 2562
2 รายงานจำนวนผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมกราคม 2562 (ไตรมาสที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 ธ.ค. 2561
3 รายงานจำนวนผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ม.ค. 2561
4 รายงานจำนวนผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
15 ธ.ค. 2560
5 รายงานจำนวนผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 พ.ย. 2560
6 รายงานจำนวนผู้รับบริการตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
17 ต.ค. 2560
7 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ส.ค. 2558
8 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 ส.ค. 2558
9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
19 ส.ค. 2558
10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9