ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ การรายงานงบแสดงสถานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
22 ต.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
10 ก.ย. 2562
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ส.ค. 2562
4 ประกาศการรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 มิ.ย. 2562
5 รณรงค์ประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 มิ.ย. 2562
6 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 มิ.ย. 2562
7 ประกาศ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 เม.ย. 2562
8 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 มี.ค. 2562
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
07 มี.ค. 2562
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งภารโรง) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9