ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโึครงการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565
 
     
รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565   :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน