ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบที่ 4)
 
     
รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (รอบที่ 4) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 28 คน