ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับกรฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-16) (รอบที่ 4)
 
     
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่่อง การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับกรฉีดวัคซีนทางเลือก "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-16) (รอบที่ 4) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564
- ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่กำหนด ภายในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น.

 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน