นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
     
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564   :: จำนวนผู้อ่าน 1954 คน