นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
เรื่อง : ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับองค์กร)
 
     
รายละเอียด :

ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระดับองค์กร) 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 1917 คน