นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
เรื่อง : รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
 
     
รายละเอียด :

รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 1907 คน