นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
เรื่อง : รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
     
รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563   :: จำนวนผู้อ่าน 1966 คน