ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง : ประกาศการรับฟังความคิดเห็น/การประชาพิจารณ์ในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็น/การประชาวิจารณ์ในการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

 
   
   
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
     
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562   :: จำนวนผู้อ่าน 66 คน