กิจกรรม : ประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   
รายละเอียด :
    

นายธีระวิทย์ สุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. ในประเด็นการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ในประด็นดังนี้
1. นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ตามประากศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
3. เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
4. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 กันยายน 2564
5. นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที 27 มกราคม 2565
6. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศ อบต.ตะเคียนทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
7. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558
8. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564


 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565    อ่าน 144 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**