กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ครั้งที่ 1/2565


   
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยนายธีระวิทย์ สุทธินุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เพื่อดำเนินการและพิจารณาดังต่อไปนี้
1. รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
2. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
3. การกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**