กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ครั้งที่ 1/2565   
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง โดยนายกิตติศักดิ์ สุวรรณจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ในฐานะประธานกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริาหารตำบลตะเคียนทอง เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เพื่อดำเนินการและพิจารณาดังต่อไปนี้

1. การรวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
2. การจัดทำ (ร่าง) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565    อ่าน 42 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**